FORGOT YOUR DETAILS?

Celorepubliková dopravní akce s organizací TISPOL

V / / dopravně-bezpečnostní akce

RAKOVNICKO – Rakovničtí policisté při rozsáhlé dopravní akci zkontrolovali přes tři sta dopravních prostředků.

Policisté z rakovnického okresu se zapojili do celorepublikové dopravní akce s organizací TISPOL, která probíhala v minulém týdnu, a to ve dnech od pondělí 14. března až do pátku 17. března 2017. Celá dopravně bezpečnostní akce byla tentokrát zaměřena především na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování bezpečnostních předpisů v silničním provozu. Rakovničtí policisté se dopravní akce zúčastnili ve třech dnech, a to v úterý, ve čtvrtek a v pátek.

Při kontrolní činnosti v rámci dopravního opatření policisté kontrolovali nejen dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti v silničním provozu, ale také na pátrání po osobách a na kontroly po odcizených vozidlech a věcech.

Do dopravní akce s organizací TISPOL uskutečněné po celém území České republiky, bylo za okres Rakovník nasazeno celkem třicet šest policistů, kteří při výkonu služby dohlíželi na plynulost a bezpečnost na pozemních komunikacích a jejichž hlavním cílem bylo snížit počet dopravních nehod a přestupků a také nevhodné chování některých řidičů v silničním provozu.

Rakovničtí policisté v rámci dopravní akce v průběhu minulého týdne zkontrolovali celkem 310 motorových vozidel. Po dobu provádění kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 101  přestupků, z nichž  bylo 91  přestupků vyřešeno uložením blokové pokuty na místě v celkové výši 27 400,- Kč a dále 10  přestupků bylo oznámeno správním orgánům.

Nejčastější  dopravní přestupky:

  • porušení rychlosti                                          46
  • nepoužití bezpečnostních pásů                    17
  • požití alkoholických nápojů                           3
  • nevyhovující technický stav                           2

Dále byli zjištěn jeden pachatel, který se dopustil trestné činnosti.

V rámci dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL byly policejní hlídky rozmístěny na vytipovaných pevných stanovištích po celém území rakovnického  okresu, kde vykonávaly kontrolní činnost.  Dále byly do dopravního opatření nasazeny pohyblivé motorizované policejní hlídky, které monitorovaly pohyb všech účastníků silničního provozu. Celá akce probíhala v různých časových intervalech, a to nejen v denních hodinách, ale i v nočních a brzkých ranních hodinách.

Na území  rakovnického okresu budou celorepublikové dopravní akce s organizací TISPOL nadále pokračovat. V následujících dnech budou probíhat i další dopravně bezpečnostní opatření, a to uskutečněné individuálně příslušným dopravním inspektorátem nebo ve spolupráci s policisty krajského ředitelství.

Podrobnější informace k používání bezpečnostní pásů najdete  ZDE >>>BESIP<<<

TOP