FORGOT YOUR DETAILS?

Chodci a reflexní prvky

V / / dopravně-bezpečnostní akce, POLICIE ČR

RAKOVNICKO – Dopravní policisté se zaměřili na pohyb chodců za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec.

V souvislosti s podzimním obdobím, kdy je snížená viditelnost v ranních i podvečerních hodinách a také kvůli nepříznivému vývoji dopravních nehod s účastí chodců a cyklistů, je na měsíc listopad vyhlášeno celorepublikové bezpečnostní opatření, ke kterému se připojili i policisté z rakovnického územního odboru.

Dopravní policisté se zaměřili zejména na pohyb chodců a cyklistů za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec.

Na stanovištích byla přítomna i policistka z oddělení tisku a prevence, která chodce bez reflexních prvků poučila o nebezpečnosti takového chování. Pro zviditelnění „neviditelných“ chodců jim předala reflexní pásku a poučila chodce, kde správně takovou pásku nosit.

Od 20. února 2016 nabyla v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která přinesla řadu změn. Mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce, a to mít na sobě reflexní prvky.  

  • 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Do současné doby působili policisté spíše preventivně, co se týče chodců a nošení reflexních prvků.

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout a předešli tak tragickým střetům.

Policie ČR se proto dlouhodobě zaměřuje na osvětu chodců a jejich zviditelňování v rámci silničního provozu. Od podzimu 2015 do současnosti vydali dopravní policisté v rámci přímého výkonu služby neoznačeným chodcům téměř 100 tisíc reflexních pásků a v této aktivitě budou pokračovat i nadále.

TOP