FORGOT YOUR DETAILS?

Den válečných veteránů

V / / POLICIE ČR

Dne 11. listopadu si každoročně celý svět připomněl Den válečných veteránů. Jinak tomu nebylo ani v Rakovníku.

V rámci letošních oslav proběhl pietní akt v pátek 11. listopadu 2016 v 11 hodin v Urnovém háji v Rakovníku u pomníku patřící obětem obou světových válek. Památku padlých hrdinů přišli uctít položením květin a věnce kromě představitelů města i zástupci armády a bezpečnostních sborů. Vzpomínkové akce se zúčastnil za Policii České republiky plk. Mgr. Jiří Šiler – vedoucí rakovnické policie.

Téhož dne v odpoledních hodinách se v Rakovníku na Husově náměstí konala další pietní akce v rámci Dne válečných veteránů. Na rakovnickém náměstí se po roce sešli Rakovničané, kteří uctili památku u pamětní desky věnované patnácti letcům, kteří sloužili ve službách Royal Air Force (RAF) – Královského letectva britských ozbrojených sil. Průvodního slova se ujal předseda Klubu vojenské historie, který mimo jiné připomněl některé stěžejní okamžiky druhé světové války i hrdinství letců z Rakovnicka.

Kromě přihlížejících se této akce zúčastnili zástupci města a v neposlední řadě také vedoucí rakovnického územního odboru policie plk. Mgr. Jiří Šiler, vedoucí Obvodního oddělení Rakovník npor. Petr Šindler, DiS a jeho zástupce npor. Bc. Petr Macháček.

967136

 

TOP