FORGOT YOUR DETAILS?

Dopravně bezpečnostní akce “Kuštovka”

V / / dopravně-bezpečnostní akce, Obvodní oddělení RAKOVNÍK

RAKOVNICKO – Akce se zúčastnili rakovničtí policisté s rakovnickými strážníky. 

Na základě několika stížností občana byla vyhlášena dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na dodržování předpisů v silničním provozu nákladních vozidel. Akce se zúčastnili dopravní policisté, policisté z rakovnického obvodního oddělení a také strážníci městské policie. Všichni zmiňovaní se zaměřili na kontrolu u nákladních vozidel především na dodržování zákazu vjezdu, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 tuny, a to v ulici Kuštova a v ulici Ottova.

Během dopravně bezpečnostní akce, která byla vyhlášena v období od 17. – 21. února 2020, bylo zkontrolováno celkem 15 nákladních souprav a u 7 z nich bylo zjištěno porušení dopravních předpisů. Všechny tyto přestupky byly vyřízeny příkazem na místě.

Policisté se dále věnovali kontrole na dodržování tonáže u kamionů jezdících přes most vedoucí ulicemi Trojanova – Ottova, kde nedošlo k žádnému porušení, neboť kamiony jezdí přes most prázdné. Mimo jiné na tomto mostě je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 23 tun, avšak s dodatkovou tabulkou jediného vozidla 34 tun. 

Dopravní policisté provádí pravidelně namátkové kontroly dodržování tohoto zákazu, ale z praxe je zřejmé, že většina nákladních souprav vjíždí na most z ulice Na Sekyře a Čs. Legií nenaložená (prázdná).

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí P ČR Rakovník

TOP