FORGOT YOUR DETAILS?

Informace o uzavírce v Rakovníku

V / / Dopravní situace, Dopravní uzavírky a omezení

RAKOVNICKO – Uzavírka je plánovaná na 16 dní.

V období od 5. do 20. dubna 2018 je v Rakovníku plánovaná uzavírka z důvodu opravy povrchu silnice II. třídy č. 229 ulice Havlíčkova.

Úplná uzavírka silnice , v délce 350 m, bude v úseku od křižovatky silnici č. II/229 a II/227 ke křižovatce silnice č. II/229 ul. Havlíčkova s ul. Vysoká, Jamka.

Po dobu uzavírky je nařízena tato objízdná trasa:

  • Z ulice Malcova a silnice č. II/227 do ul. Čs. Legií, Na sekyře, Tyršova a Pražská po silnici č. II/237. Ze silnice č. II/237 do ulice Luženská k OC Tesco na silnici č. II/229 ul. Lišanská.

Objízdná trasa bude vedena obousměrně.

 

Po celou dobu trvání uzavírky bude možný průjezd uzavřeným úsekem vozidlům IZS (PČR, HZS, ZZS), a to za podmínky zapnutého zvukového výstražného zařízení doplněného výstražným světlem. Dále také linkovým autobusovým spojům a zásobování pivovaru, kromě dnů 11. 4. a 14. 4. 2018, kdy bude pokládána vrchní obrusná vrstva.

TOP