FORGOT YOUR DETAILS?

Nález munice

V / / Obvodní oddělení ROZTOKY, POLICIE ČR

SLABCE – Neobávejte se jakýkoliv podezřelý nález nahlásit na Policii ČR.

V neděli 17. září 2017 se osobně dostavil na Obvodní oddělení Roztoky třiapadesátiletý muž, aby oznámil, že v domě jeho otce v obci Slabce nalezl munici. Na místo ihned vyjela policejní hlídka, která místo zajistila a vyžádala si spolupráci pyrotechnické služby. Po příjezdu specialisty na místo bylo zjištěno, že se jedná o jeden kus dýmovnice DA 25, jeden TZM 3 zapalovač, jeden ruční granát SLZO, jeden RGDZ ruční granát dýmový, jeden UZR GM univerzální zapalovač, malorážkovou munici a pět set kusů nastřelovacích nábojek. Veškerá minuce byla zajištěna pyrotechnikem a odvezena k odborné likvidaci. Ke škodě na zdraví ani majetku nedošlo.

Co dělat, když naleznete nevybuchlou munici:

Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny:

  • Přerušte veškeré práce!
  • S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte!
  • Okamžitě přivolejte Policii České republiky!
  • Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!Za žádných okolností se neobávejte nález munice oznámit. Činíte tak v dobré víře ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat, ani nemusíte výjezd P ČR hradit. Je lepší, když policie věc prozkoumá preventivně, než aby došlo k výbuchu.
TOP