FORGOT YOUR DETAILS?

Obyvatelé Hořesedel mohou podat oznámení přes Pol Point

V / / Nezařazené

KRAJ – Na území Středočeského kraje jsou zřízeny již více jak dvě desítky Pol Pointů. Tato nadstandardní služba policie umožňuje podání oznámení několika novými způsoby. 

Od dubna 2022  mají obyvatelé Hořesedel, ale i blízkých obcí, nebo jen návštěvníci obce z jiných měst či krajů, možnost podat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím systému POL POINT (asistované digitální služby), a to přímo v budově policejní služebnyv Hořesedlech. Jedná se o nový alternativní bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může svou záležitost vyřešit okamžitě – videokonferenčně.

Nově zřízený Pol Point představil ředitel středočeské policie, brigádní generál Václav Kučera, starostce Hořesedel, paní Jiřině Milerové, která byla i první, kdo si tento systém bezkontaktního podání oznámení, vyzkoušela v praxi.

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „POL POINT“ (v překladu „policejní bod“), je založena na již vybudované síti videokonferenčního systému. Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni (pokud je ohrožen na zdraví
a životě sám, nebo někdo jiný)
, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí
a úspora času. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně bylo vytvořeno centrální místo (tzv. operační místnost), které je v současné dostupné každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a tento dokumentovat. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

PROJEKT NABÍZÍ HNED TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém POL POINT je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používaná. Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti(tak jako v současné době v Hořesedlích) kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení
s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.

V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže nikdo jiný vstoupit, naopak on sám z ní může kdykoliv odejít. Výhodou těchto místností je tedy nejen jejich technické vybavení, ale
i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele (Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému na adrese: https://youtu.be/eXBA42mj59g)

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu (instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému na adrese:https://youtu.be/4VNvos40YFY)

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení(pozn. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta(SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele.Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému adrese:https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o

Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech. Aktuální informaceo nových kontaktních místech POL POINT lze najít na webových stránkách Policie ČR: https://www.policie.cz/polpoint, jakož i videoprůvodce všemi druhy komunikace prostřednictvím systému Pol Point: https://www.youtube.com/watch?v=GIyheuWH2BM

Do současné doby bylo na území Středočeského kraje vybudováno 13 Pol Pointů v objektu Policie ČR (Karlštejn, Lysá nad Labem, Zruč nad Sázavou, Čechtice, Kostelen n/Labem, Týnec n/Sázavou, Sadská, Týnec n/Labem, Králův Dvůr, Dobrovice, Hořesedly, Rožmitál pod Tremšínem, Křinec), dalších 9 pak na některých obecních či městských úřadech (Přerov n/Labem, Rudná, Sedlec-Prčice, Lány, Pyšely, Krásná Hora n/Vltavou, Velvary, Kamýk n/Vltavou, státní hrad Křivoklát). Jeden Pol Point je zřízen i mimo Středočeský kraj, a to v Lázních Kynžvart v kraji Karlovarském.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
12. dubna 2022

 

TOP

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít