FORGOT YOUR DETAILS?

Odcizené dřevo

V / / Obvodní oddělení ROZTOKY, Pomozte s případy

MĚSTEČKO – Zmizel dub, habr, olše, smrk a javor.

Policisté z Obvodního oddělení police Roztoky pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 16. května do 16. června 2017 pořezal a odcizil v katastru obce Městečko několik stromů a tím způsobil nemalou škodu.

Neznámý pachatel v katastru obce Městečko v lokalitě U Hrázky pořezal a odcizil jeden strom olše, přičemž na místě zůstal pouze pařez o průměru 55 centimetrů. O kousek dál ve stejné lokalitě pořezal a odcizil tři stromy smrku a taktéž na místě zůstaly pařezy o průměru 32 a 40 centimetrů. Opodál v lokalitě zvané Nad panskou strání neznámý pachatel pořezal a odcizil také dva stromy dubu, jeden habr a jeden strom javoru babyka.

Celková škoda na pořezaných a odcizených stromech byla vyčíslena přes 23 tisíc korun českých.

TOP