FORGOT YOUR DETAILS?

Policie ČR na Veletrhu práce a vzdělávání

V / / Nábor nových policistů, POLICIE ČR

V úterý 22. listopadu 2016 se konal v rakovnickém kulturním centru Veletrh práce a vzdělávání, kterého se aktivně zúčastnili i policisté z Územního odboru Rakovník.

Ač byl tento veletrh směřován především žákům devátých tříd základní školy, kteří se rozhodují o výběru střední školy, tak byl také určen uchazečům o zaměstnání nebo také těm, kteří hledají jiné povolání, než které nyní vykonávají.

Veletrhu se za Policii ČR zúčastnily policistky z oddělení tisku a prevence a ze služby kriminální policie a vyšetřování a také policisté z rakovnické prvosledové hlídky. Zájemcům do služebního poměru byly poskytnuty veškeré informace k výběrovému řízení, ale také i informace o služebních místech, o které je možno se ucházet a jaká je pracovní náplň například dopravních či pořádkových policistů.

U stánku policie se zastavovali i žáci devátých tříd, kteří se o povolání policisty zajímali. Těm byla nabídnuta Střední policejní škola MV v Praze s oborem Bezpečnostně právní činnost a k tomu jim byly sděleny všechny možné informace o přijímacím řízení a o předmětech, které se na škole vyučují.

TOP