FORGOT YOUR DETAILS?

Preventivní noční akce na mládež a děti

V / / HASIČI RAKOVNÍK, Obvodní oddělení RAKOVNÍK, POLICIE ČR, Prevence kriminality

Policisté územního odboru Rakovník v týdnu od 18.9. – 24.9. uskutečnili dvě preventivně bezpečnostní akce zaměřené na mládež ve spolupráci s HZS stanice Rakovník, Živnostenským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí. Bezpečnostní opatření byla především zaměřena na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Jednalo se o celorepublikovou akci s označením HAD – hazard, alkohol a děti, do které bylo nasazeno celkem 28 policistů územního odboru Rakovník, 1 příslušník HZS, dvě pracovnice Živnostenského úřadu a dvě pracovnice hygienické stanice.

Dne 20.9. proběhla první část této preventivně bezpečnostní akce, a to plošně na celém území okresu Rakovník. Akce proběhla v předem vytipovaných pohostinských zařízeních na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

Druhá část preventivně bezpečnostní akce proběhla o uplynulém víkendu, byla rozdělena do dvou fází a týkala se výhradně podniků na území města Rakovník (celkem 21 podniků). První fáze byla zaměřena na zábavní prostory (jako jsou diskotéky). Složky prováděly společně kontrolní činnost, zda se v těchto prostorách dodržují zákazy vyplývající ze zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, především zákazy a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů a zákazy kouření, dále dodržování požárních předpisů, předpisů upravující podmínky živnostenského podnikání a předpisů týkajících se ochrany spotřebitele. V rámci druhé fáze tohoto preventivního opatření byly prováděny kontroly pohostinských zařízení na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladších 18 let.

V průběhu celé akce policisté zjistili 1 případ podávání alkoholu osobě mladší 18 let a 2 další přestupky. Příslušníci HZS zjistili v několika podnicích porušení požárních předpisů spočívající v neoznačení únikových cest a nedodržení podmínek pro provoz a umístění hasících přístrojů. Hygienická stanice řešila 4 případy porušení zákona č. 65/2017 Sb., konkr. v jednom podniku nedodržení povinnosti provozovatele provozovny vyzvat osobu, která zde kouří, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby opustila prostor a dále porušení povinnosti označit provozovnu viditelnou grafickou značkou “Kouření zakázáno”. V druhém podniku pak porušení povinnosti umístit viditelný text “zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let” a text “zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let”. Pracovnice Živnostenského úřadu zjistily 2 porušení týkající se označování provozoven a povinností podnikatele.

Obě preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let a další kontrolní činnost spojená s bezpečnostními opatřeními byly provedeny na profesionální úrovni. Rakovničtí policisté budou v těchto preventivních akcích nadále pokračovat i v následujících měsících.

TOP

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít