FORGOT YOUR DETAILS?

Račí Hrad – vloupání do chaty

V / / Obvodní oddělení JESENICE, Pomozte s případy

Nenechávejte cenné věci v opuštěných chatách.

Na Jesenicku v Račím Hradu se neznámý pachatel vloupal do dvou chatek v blíže nezjištěné době, pravděpodobně v době někdy od 7. listopadu do 28. listopadu 2016, kdy bylo vloupání nahlášeno.

Neznámý pachatel na volně přístupném neohraničeném pozemku překonal nejdřív okenice a pak rozbil skleněné výplně okna chaty, kterými vnikl dovnitř. Chatu celou prohledal a v obývací části objektu objevil několik náhradních klíčů od dalších objektů, které si vzal a z této chaty odcizil notebook a televizor. Poté si odemkl další chatu, kterou taktéž prohledal a následně odcizil dvě vzduchovky.

Celková škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun českých.

Dopadený pachatel může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

TOP