FORGOT YOUR DETAILS?

SENIOŘI, POZOR!

V / / POLICIE ČR

V poslední době se v rámci okresu Rakovník opětovně vyskytl případ, kdy cizinci nabízejí službu, a to konkrétně opravu okapů. Svoje služby nabízejí především starším občanům, především seniorům. Tito cizinci nejprve ústně, někdy i sepsáním nějaké dohody o provedení práce, sjednají cenu za provedenou opravu. Po provedení opravy však cenu mnohonásobně navyšují. Takto navýšená cena však neodpovídá provedené práci a spotřebovanému materiálu.  Cizinci se přepravují vozidly s cizí registrační značkou /Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko/. Hovoří špatně česky.  Jsou v počtu tří až čtyř osob.

Dále Policie ČR upozorňuje na podvody přes pevné linky i mobilní telefony. Pachatelé kontaktují  především starší osoby a vydávají se za jejich vnuky a vnučky. Vynucují si půjčení peněz za využití různých legend, např. koupě auta, motorky, úrazu, dopravní nehody, pobyt v nemocnici, zaplacení pokuty PČR. Vyzvídají kolik peněz má senior u sebe v hotovosti. Zjišťují si i zda senior nevlastní nějaké zlaté šperky. Pokud senior uvěří jejich legendě, navádějí ho, aby peníze, případně šperky, předal cizí osobě, protože pachatel vydávající se za vnuka nebo vnučku, nemá čas si pro peníze, případně šperky, dojet. Jsou zaznamenány případy, kdy senioři dokonce vybírají svoje vlastní úspory z bankovních domů, jen aby peníze cizím lidem mohli předat. Doporučujeme vždy si ověřit u vlastní rodiny, zda opravdu senior byl kontaktován někým z rodiny, než předají peníze, případně šperky, cizí osobě.

V případě, že Vás takové osoby budou kontaktovat, ať už s nabídkou služeb nebo po Vás budou požadovat pod různými záminkami peníze, neváhejte zavolat na linku 158.

TOP