FORGOT YOUR DETAILS?

Statistika dopravní nehodovosti za rok 2019

V / / dopravní nehody

RAKOVNICKO – Údaje o dopravních nehodách, které řešili dopravní policisté za uplynulý rok.

Dopravních nehod v roce 2019 ubylo ve srovnání s rokem 2018, což je dobrá zpráva, avšak stále čísla nejsou ideální. Loni havarovalo 875 řidičů a v roce 2018 bylo o 13 nehod více, to znamená 888. Svým zraněním podlehlo při dopravní nehodě v loňském roce 8 lidí a v roce 2018 zemřelo na silnicích 7 osob. Těžké zranění utrpělo v loňském roce 13 osob, v předloňském roce jich bylo 16. S lehkým zraněním vyvázlo loni 146 lidí, tedy o čtyři více, než v roce předchozím.

Dopravní policisté řešili za loňský rok celkem 875 dopravních nehod, přičemž je to o 13 nehod méně oproti roku 2018. Nejčastěji docházelo k dopravním nehodám mimo obec, kde jsme evidovali 552 dopravních nehod. V obcích jsme řešili 323 nehod.
Na silnicích I. třídy počet dopravních nehod klesl. V loňském roce bylo evidováno 183 nehod a v roce 2018 jich bylo 197. Stejná čísla ve statistikách jsou v počtu týkající se nehod na silnicích II. třídy. Na komunikacích této třídy bylo 329 nehod.

Nejčastěji šetřili dopravní policisté nehody na úseku mezi Rakovníkem a okolními obcemi, jako je Ruda, Kněževes, Pavlíkov, Čistá, Lišany, Křivoklát a Jesenice.

Vedoucí rakovnických dopravních policistů npor. Ladislav Heller, DiS. uvádí, že nejrizikovějším úsekem je stále silnice II. třídy č. 237 mezi Rakovníkem a Rudou, kde řidiči nepřizpůsobují rychlost především v zatáčkách a neustále porušují dopravní značení zákaz předjíždění nebo předjíždějí před vrcholem stoupání silnice, což kolikrát končí vážnou až tragickou dopravní nehodou, jako tomu bylo v předešlých letech.

Nejvíce nehod bylo způsobeno nesprávným způsobem jízdy (například nevěnování se plně řízení – telefonování, ladění rádia apod., nedodržení bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly), přičemž loni jich bylo 417, v roce 2018 „díky“ nesprávnému způsobu jízdy havarovalo 435 řidičů. Druhou nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost, kdy v loňském roce vlivem nepřizpůsobení rychlosti havarovalo 117 řidičů, v předloňském roce jich bylo o 34 více. Neopomeneme ani nedání přednosti v jízdě a předjíždění. Loni došlo kvůli nedání přednosti k 71 nehodám, a co se týče předjíždění, takových bylo sedmnáct. Bohužel se řidičům nevyhnuly ani srážky se zvěří. Zde evidujeme nárůst. Loni se střetlo se srnou, divokým prasetem či jiným zvířetem 248 řidičů, přičemž v roce 2018 takových střetů bylo o 38 méně, tedy 210.

Co je ale dobrá zpráva, je nižší počet požitého alkoholu u viníků dopravních nehod. V loňském roce takových řidičů, kteří usedli za volant a způsobili dopravní nehodu, bylo 19. V předloňském roce jich bylo 28.

Letos se ještě více zaměříme na kontroly řidičů motorových i nemotorových vozidel, jež usednou za volant po požití alkoholu či jiné návykové látky. Loni bylo zastaveno 124 řidičů, kteří se na cestu posilnili alkoholem, přičemž 39 šoférů z celkového počtu nadýchalo přes jedno promile, což znamená, že se dopustili trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Bohužel ani drogy nejsou pro některé řidiče cizí. V loňském roce odhalili policisté za volantem 101 řidičů pod vlivem marihuany či amfetaminu/metamfetaminu, což je o 46 takových řidičů méně než v roce 2018.

Kontroly, které policisté ve výkonu provádějí, nemůžou odhalit všechna přestupková jednání. Každopádně hlídky ani v tomto roce nepovolí a budou nadále odhalovat přestupky v dopravě, a řidiči, kteří porušují pravidla na pozemních komunikacích, musí počítat s tím, že je postih nemine.

Neopomeneme se zaměřit také na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a motocyklisté. U těch budeme dbát na to, aby používali ochranné a reflexní prvky a byli tak lépe viděni a chráněni.

Na porovnání čísel dopravní nehodovosti se můžete podívat zde: Statistika nehodovosti 2019 vs. 2018

 

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí P ČR Rakovník

TOP