FORGOT YOUR DETAILS?

“Stopa – vyřeš zločin” – Ukončení unikátní výstavy s Policií České republiky.

V / / POLICIE ČR

V pátek 13. ledna 2017 se v rámci interaktivní výstavy s názvem „Stopa – vyřeš zločin“ uskutečnila v rakovnickém muzeu T. G. M. poslední část akce, která byla v předem domluvené pátky komentována Policií České republiky a v neposlední řadě také doprovázena ukázkami přímo policejními odborníky.

Jak už říká název výstavy „Stopa – vyřeš zločin“, návštěvníci měli možnost stát se detektivem a odhalit pachatele zvlášť závažného zločinu vraždy. Úkolem návštěvníků bylo vyřešit předestřenou fiktivní vraždu mladé dívky, zajistit veškeré dostupné stopy a usvědčit jednoho ze tří podezřelých, a to pomocí např. daktyloskopických a trasologických stop.

Tato unikátní výstava byla zapůjčena z Mendelova muzea v Brně, která byla realizována ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií České republiky a Muzeem Policie ČR.

Velice zajímavé výstavy se za policii zúčastnili policisté z Územního odboru Rakovník, konkrétně kriminalističtí technici, vyšetřovatelka ze služby kriminální policie a vyšetřování a policistka z oddělení tisku a prevence. Ta zahájila tuto výstavu a sdělila návštěvníkům, o čem výstava je, co je čeká a nemine, jaké budou jejich úkoly a v neposlední řadě vysvětlila přítomným, jak se chovat a co dělat v případě, kdyby se setkali s obdobným či jakýmkoliv jiným případem. Kriminalističtí technici ukázali názorně zajišťování stop, a to jak daktyloskopických, pachových, tak i biologických.

Přítomní měli jedinečnou možnost si vyzkoušet práci policistů a zároveň jim bylo odpovězeno na jejich dotazy týkající se policejní práce.

Putovní interaktivní výstava s názvem „Stopa – vyřeš zločin“ byla zahájena v pátek 11. listopadu 2016 v rakovnickém muzeu T. G. Masaryka, zájemci ji mohli navštívit až do konce jejího trvání v Rakovníku, tj. do neděle 15. ledna 2017.

Policisté z Územního odboru Rakovník, kteří na zajištění výstavy spolupracovali či ji jenom navštívili, ji zhodnotili jako velice povedenou a úspěšnou, především pro děti a mládež, kteří byli při objasňování případu velmi aktivní, ve většině případech interaktivní prohlídky se jim odhalit vraha podařilo. Všichni návštěvníci, kteří se výstavy zúčastnili ve dnech s policií, byli výstavou ohromeni, zejména prací kriminalistických techniků, kteří na „místě činu“ svou práci předvedli, vše důležité ukázali a vysvětlili a zodpověděli mnoho zajímavých otázek.

Touto cestou by policisté Územního odboru Rakovník rádi poděkovali ředitelce Muzea T. G. M. v Rakovníku, paní Mgr. Magdaleně Elznicové Mikeskové, díky které se mohli jako specialisté výstavy zúčastnit a na konkrétním případu osobně návštěvníkům přiblížit jejich specifické, různorodé a velmi zajímavé povolání.

 Stopa 10 Stopa 9 Stopa 8 Stopa 7 Stopa 6 Stopa 5 Stopa 4 Stopa 3 Stopa 2 Stopa 1

TOP