FORGOT YOUR DETAILS?

RAKOVNICKO bezpečné místo

Tyto stránky poskytují informace týkající se Vaší bezpečnosti i bezpečnosti vašeho okolí. Díky nim se můžete obrátit na Policii České republiky, Městskou nebo obecní policii anebo na starostu města či obce, aby Vám ve Vaší lokalitě pomohli s otázkou bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

CO NA NAŠEM WEBU NALEZNETE?

INFORMUJTE POLICII

DĚJE SE U VÁS NĚCO NEZÁKONNÉHO?

registrujete ve Vašem okolí jakoukoli nezákonnost, nejste si jisti, zda jednání, jehož jste svědky, může být přestupkem či dokonce trestným činem? Poskytněte informace odpovědným pracovníkům

VADÍ VÁM NĚCO?

máte připomínky k práci a činnosti pracovníků institucí (či jejich organizaci) odpovědných za bezpečnost v okrese Rakovník? Podělte se s námi s Vašimi zkušenostmi a pomozte nám pracovat lépe

POMOZTE S PŘÍPADY

staňte se zásadním článkem v procesu objasnění případu a odhalení pachatele. Existuje množství případů, které mohou být odhalené svědectvím náhodného svědka, o kterém ale nikdo neví. Poskytněte informaci z pohodlí Vašeho domova, třeba i anonymně. Každá informace má svůj význam. Prosíme, POMOZTE...

NÁBOR NOVÝCH POLICISTŮ

přidejte se do našeho týmu, stůjte na správné straně

O PROJEKTU
PROČ JSME SPUSTILI TENTO WEB

Hlavní myšlenkou projektu „Bezpečné Rakovnicko“ je podpora úzké spolupráce mezi městy a obcemi okresu Rakovník, Policií ČR a městskou či obecní policií a dalšími subjekty integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy při řešení bezpečnostních problémů na území měst a obcí okresu Rakovník. Hlavní snahou a hnacím motorem této spolupráce je zvyšování pocitu bezpečí našich spoluobčanů a návštěvníků okresu Rakovník. Přínos projektu pro občany je v jasném specifikování odpovědných pracovníků a institucí za jejich bezpečnost v konkrétních lokalitách a zjednodušení vzájemné komunikace s těmito institucemi při řešení každodenních problémů.

plk. Mgr. Jiří Šilervedoucí územního odboru
Cílem projektu "Bezpečné Rakovnicko" je zvýšení a zefektivnění spolupráce mezi městy a obcemi okresu Rakovník a především také samotnými občany, Policií ČR a městskou či obecní policií a dalšími subjekty integrovaného záchranného systému a státní správy, poskytování informací o činnosti institucí nově vzniklého projektu, o zajímavých případech v působnosti těchto institucí, o kontrolních a preventivních akcích, občanům, kteří se stali obětí trestného činu anebo těm, kterým není úroveň bezpečnosti obyvatel okresu Rakovník lhostejná. V konečném důsledku pak faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků okresu Rakovník
TOP
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com