FORGOT YOUR DETAILS?

Celorepublikové čtení seniorům

V / / POLICIE ČR, PREVENCE – PROJEKTY

RAKOVNICKO – Černá kronika aneb ze soudních síní.

V pondělí 28. listopadu 2016 přesně v deset hodin ráno se v celé republice začaly číst příběhy seniorům z nové knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“.

Publikaci vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a záštitu nad touto knihou převzala manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová.

Černá kronika aneb ze soudních síní obsahuje dvanáct příběhů, které zachycují nejčastější a nejzávažnější trestné činy páchané na seniorech. Takovými případy, kdy je páchána trestná činnost na starších lidech, jsou například známá podvodná legenda s vnukem, domácí násilí, krádež či loupež a v neposlední řadě také rizikové chování v dopravě. Na konci každého příběhu je poučení, jak se zachovat, popřípadě jak se vyhnout takovým krizovým situacím.

Domov seniorů v Rakovníku navštívila policistka z oddělení tisku a prevence společně s vedoucím Služby kriminální policie a vyšetřování Rakovník. Policistka všem představila novou knihu, ze které následně přečetla posluchačům tři příběhy, a to o falešném vnukovi, o krádeži kabelky z nákupního vozíku a o „výhodné“ koupi kuchyňského nádobí na jednodenním zájezdu.

Všem přítomným se příběhy velice líbily, přičemž v závěru společně s policisty diskutovali nejen o příbězích z knihy, ale také o trestné činnosti páchané na seniorech, kdy jim policisté dávali rady a povídali o případech, které se na Rakovnicku dějí.

seniori5seniori7seniori6seniori3seniori1  seniori4

TOP