FORGOT YOUR DETAILS?

Opakování matka moudrosti – řídím, piju nealko

V / / AKTUÁLNÍ INFORMACE, POLICIE ČR, PREVENCE – PROJEKTY

RAKOVNICKO – Preventivní projekt pro řidiče probíhal opět na Rakovnicku. 

Policejní hlídky z okresní hlídkové služby, obvodního oddělení Rakovník a Hořesedel se společně preventistkou a krajským koordinátorem BESIP za středočeský kraj zapojili dne 23. srpna 2023 a 29. srpna 2023 do celorepublikového projektu s názvem „ Řídím, piju nealko pivo“! Jedná se o preventivní projekt Českého svazu pivovarů a sladoven, kterého se aktivně účastní Policie České republiky, jehož cílem je šířit mezi řidiči pozitivní osvětu a nabídnout jim vhodné alternativy, v tomto případě nealkoholické pivo.

Tato akce si klade za cíl připomenout motoristům, že alkohol ani návykové látky za volant nepatří, také jde o snahu snížit počet dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.

Statistika dopravní nehodovosti v České republice od ledna do června 2023 ukazuje, že Policie České republiky šetřila 44 350 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo usmrceno 222 osob, 767 zraněno těžce a 10 523 osob bylo zraněno lehce.

 

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se stalo na území Středočeského kraje a to 329 nehod. Dopravní nehody s řidičem pod vlivem drog se nejvíce prokázaly opět ve Středočeském kraji a také v Královohradeckém kraji.

Policejní hlídky zastavovaly řidiče v obci Senomaty, Rakovník, Kněževes a Lubná na okresu Rakovník a kontrolovala, zda dodržují zákaz požívání alkoholu před jízdou, ale také standardně policisté kontrolovali dodržování platných pravidel silničního provozu. Řidiči, u kterých kontrola proběhla v pořádku, dostali odměnu a to ve formě nealkoholického piva, jednorázového testeru a reflexního předmětu.

Dbejte za volantem zvýšené opatrnosti.

 

prap. Veronika Cafourková
ÚO Rakovník
1. září 2023

TOP