FORGOT YOUR DETAILS?

Protidrogový vlak měl úspěch

V / / PREVENCE – PROJEKTY, PROBLEMATIKA DROG

RAKOVNICKO – Na dva dny v Rakovníku zaparkoval protidrogový vlak 

Ve čtvrtek 25. dubna a v pátek 26. dubna 2019 byl v železniční stanici na nádraží v Rakovníku protidrogový vlak.

Tato multimediální mobilní vlaková souprava umožnila žákům, učitelům i veřejnosti zcela nové pojetí primární prevence v oblasti návykových látek, konkrétně alkoholu a drog.

Cílem preventivního projektu je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Návštěvníci postupně procházeli vagóny vlakové soupravy, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrával příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stali jeho účastníky.

Prohlídkou vlaku projekt nekončí, následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR. Na návazném programu se podílí Policie České republiky. Policisté z našeho územního odboru, kteří jsou proškoleni lektory Revolution Train, do tří měsíců od prohlídky vlaku opět navštíví děti ve školách a společně pak posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob.

 

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí P ČR Rakovník

TOP