FORGOT YOUR DETAILS?

Výsledky z dopravně bezpečnostní akce

V / / dopravně-bezpečnostní akce

RAKOVNICKO – U řidičů byla zjištěna pouze 4 porušení.

Ve dnech od 11. do 13. října 2017 proběhla ve Středočeském kraji dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL, která byla zaměřená na kontrolu autobusů a nákladních vozidel. Tato dopravní akce probíhala na celém území České republiky.

Do bezpečnostního opatření se přidalo šest dopravních policistů z Dopravního inspektorátu Rakovník. Ti zkontrolovali celkem 113 vozidel, konkrétně se jednalo o 101 nákladních vozidel a 12 autobusů. Policisté zjistili u těchto vozidel celkem 4 přestupky, které vyřešili v blokovém řízení v částce 7 tisíc korun českých. U autobusů policisté neshledali jediné porušení, zatímco u dvou nákladních souprav nebyl vyhovující technický stav a u dvou řidičů bylo zjištěno porušení v oblasti sociálních předpisů, kdy řidiči nedodržovali dobu řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky.

 

Ve Středočeském kraji bylo do akce nasazeno celkem 115 policistů, z toho 113 dopravních policistů a dva z cizinecké policie a dále se akce zúčastnili 2 pracovníci krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností. Celkem bylo kontrolováno 614 vozidel, u nichž jsme zjistili 200 dopravních prostředků. Oznámeno příslušnému správnímu orgánu bylo celkem 25 přestupků, blokově bylo vyřízeno 175 přestupků v částce 153 800 korun českých.

Nejčastější porušení zákona:

  • nevyhovující technický stav…………………………………..…………………………….54
  • porušení zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě………………………………..48
  • nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy…………………………………18
  • jízda bez dálniční známky……..…………………………………………………………..…12
  • nepoužití bezpečnostních pásů………………………………………………………………7
  • překročení hmotnosti vozidla………..………………………………………………………5
  • porušení dohody AETR……………..……………………………………………………..…..3

Policisté uložili podle zákona o silniční dopravě celkem jedenáct kaucí v částce 260 tisíc korun českých.

Středočeští policisté zkontrolovali 275 nákladních vozidel, přičemž u 49 z nich zjistili porušení. Nejčastěji se jednalo o nevyhovující technický stav, který byl zjištěn u 32 nákladních vozidel, přičemž jedno vozidlo bylo přetížené a řidiči byla z tohoto důvodu zakázána další jízda.

V oblasti sociálních předpisů řidiči porušili tato pravidla:

  • nesprávné používání tachografu (nevyplněný záznamová list, nevedení záznamu – přepínání režimů práce) policisté zjistili ve dvanácti případech
  • dobu řízení, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky nedodrželo třiadvacet řidičů
  • jeden řidič se dopustil neoprávněné manipulace s kontrolním zařízením (tachografem).

Policisté kromě nákladních vozidel kontrolovali také autobusy, kterých bylo celkem 32, z nichž 10 bylo z České republiky, 21 autobusů bylo ze zemí EU a 1 autobus z třetích zemí.

U tří řidičů autobusů bylo zjištěno porušení v době řízení, odpočinku a nedodržování bezpečnostních přestávek. Jeden autobus neměl vyhovující technický stav.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.

TOP

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Zavřít