FORGOT YOUR DETAILS?

Přijímací řízení do služebního poměru je prováděno v souladu s § 13 až § 18 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. služební místo: vrchní referent strážný vězeňské stráže služební místo: vrchní referent strážný justiční stráže místo služebního působiště: Rakovník, Kladno (pouze justiční stráž), Praha; Velké Přílepy (pouze vězeňská stráž);
TOP