FORGOT YOUR DETAILS?

VOLNÁ SLUŽEBNÍ MÍSTA – VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUZYNĚ

V / / POLICIE ČR

Přijímací řízení do služebního poměru je prováděno v souladu s § 13 až § 18 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.


služební místo: vrchní referent strážný vězeňské stráže

služební místo: vrchní referent strážný justiční stráže

místo služebního působiště: Rakovník, Kladno (pouze justiční stráž), Praha; Velké Přílepy (pouze vězeňská stráž);

 

Předpoklady k přijetí do služebního poměru:

  • občan ČR starší 18 let
  • písemná žádost o přijetí
  • bezúhonnost
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost

Nabízíme:

  • kariérní postup
  • možnost využití rekreačních zařízení
  • 6 týdnů dovolené

 

Kontakt:

Vazební věznice Praha – Ruzyně                                tel: 220 184 135

Oddělení personální                                                    e-mail: jskalnik@vez.ruz.justice.cz

Staré nám. 3/12

161 02 – Praha 6

TOP